EST   ENG   RUS   SWE   FIN   DE   
STARTSIDA
OM GLAS
Typer av glas
PRODUKTER
GENOMFÖRDA ARBETEN
OM OSS
VÄRDEFULLA TIPS
KONAKTA OSS

 
Typer av glas send to a friend   skriv ut
Both fields has to be filled
Your e-mail:
Friends e-mail:

Eftersom glaset har många olika användningsområden har man även tagit fram många olika glastyper som ska motsvara de förväntade egenskaperna så exakt som möjligt. Många glastyper kan användas på mycket olika ställen men det finns även glas med mycket specifika ändamål. Nedan presenterar vi kort de vanligaste glastyperna och deras användningsmöjligheter. Är man intresserad av ingående tekniska uppgifter kan man hitta ytterligare information om glasets egenskaper på sidan ”Tips”.

Floatglas | Härdat glas | Färgat glas | Laminerat glas | Dekorativa glas | Specialglas

Floatglas
Floatglas är den mest utspridda typen av glas eller vanligt planglas som den största delen av glasindustrins produkter bygger på. Floatglas kan bearbetas på flera olika sätt, t ex lamineras, värmebehandlas, färgas samt man kan trycka på glaset. Genom bearbetning kan man uppnå särskilda egenskaper – skydd mot kyla och värme, bullerdämpning, trygghet och säkerhet. Dessutom kan floatglas skäras i olika former och man kan tillverka speglar av det. Man kan använda det både inom- och utomhus, allt från de allra enklaste lösningarna till arkitektur på toppnivå. Det är bara fantasin som sätter gränser.
Härdat glas
 
Härdat glas bygger också på vanligt planglas. Betydligt högre hållfasthet och temperaturtålighet uppnås genom uppvärmning till smältpunkten vilket efterföljs av en snabb avkylning av glaset. Detta gör härdat glas fyra till fem gånger hårdare än vanligt glas med samma tjocklek. Härdat glas kallas också för säkerhetsglas eftersom det spricker i små bitar när det går sönder vilket gör att personskaderisken är liten. Oavsett hårdhet och det speciella sättet att spricka har härdat glas samma egenskaper som vanligt glas, som transparens och reflektion. Huvudsakliga användningsområden är de ställen som kräver säkerhetsglas, t ex glasfasader, olika räcken, mellanväggar osv.
Färgat glas
 
Färgat floatglas bygger också på vanligt floatglas i vars råvaror man har tillsatt färgpigment vilket gör glaset mindre transparent och naturligtvis visuellt mera effektfullt. Det färgade glasets transparens är i hög grad beroende av glasets tjocklek. Denna typ av glas erbjuder ett attraktivt alternativ till flera andra material för både inom- och utomhusförhållanden samt ger större integritet och mångsidiga lösningar. Dessutom minskar färgat glas på UV-strålningen vilket hjälper att kontrollera inomhustemperaturen. Det finns olika färger att välja emellan, t ex grått, bronsfärgat, grönt och blått. Suverän lösning för mellanväggar, också ett vanligt förekommande användningsområde är möbeldetaljer. Tilltalande och praktiskt.
Laminerat glas
 
Laminerat glas består av två eller fler glasskivor som limmas samman med hjälp av plastfolie. Denna typ av glas är också säkerhetsglas eftersom det inte faller i bitar när det går sönder utan folien håller fast bitarna. Laminerade glas delas upp i PVB-laminerat glas och glas som laminerats med hjälp av kåda. Beroende av bearbetningen kan de förutom hårdhet erbjuda skydd mot buller. Glas som laminerats med kåda finns i olika färger. De främsta användningsområdena för laminerat glas är ställen med säkerhetskrav, t ex balkongräcken, glastak eller mellanväggar på kontor.
Dekorativa glas
 
Dekorativa glas finns i olika typer som ser mycket effektfulla ut men som inte bara fungerar som prydnad. Med dekorativa glas avses:
Etsat glas – delvis eller helt ogenomskinligt och används mest i ställen där det är viktigt med större enskildhet eller visuell effekt.
Ornamentglas – glas med olika mönster som präglats i ytan, ser attraktiva ut och erbjuder större enskildhet.
Härdat glas med sidentryck – glas med sidentryck erbjuder otaliga designlösningar. Man kan använda vilka former som helst och man kan trycka i många olika färger. Många olika användningsområden, samtidigt handlar det om säkerhetsglas som har god hållfasthet.
Härdat glas med bakgrundsfärg – passar både för inom- och utomhuslösningar, är först och främst tänkt till ställen där genomskinlighet inte är så viktigt, men där man vill uppnå liknande återspegling.
Specialglas
 
Specialglas har utarbetats för att uppfylla en särskild funktion. Det finns många olika specialglas. De oftast förekommande är följande:
Brandskyddsglas – precis som namnet säger skyddar denna typ av glas mot brand, rök och hetta.
Självrengörande glas – denna typ av glas rengör sig självt med hjälp av naturens krafter vilket gör att det går åt mindre möda och tid för underhåll. Renare utseende hela tiden.
Armerat glas – det finns ett trådnät inne i glaset som gör glaset starkt och därför klassas det som säkerhetsglas. Används mest i ställen med höga krav på säkerhet, t ex ytterdörrar.
Filmbelagda glas – dessa glas delas upp i selektiva och solskyddsglas. Erbjuder skydd mot solljus och underlättar att reglera inomhustemperatur, kan också härdas.